Do pobrania Pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PDF
    

POTWIERDZENIE WOLI 

ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

PDF

    

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

PDF

 

 

 

 

Wypełnione wnioski i podpisane przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów prosimy dostarczyć w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły.